KALENDARIUM

 

10.V.1941

 Utworzenie przez Ho Szi Min'a Viet Nam Doc Lap Dong Minh Hoi (Viet Minh).

2.IX.1945

 Ho Szi Min ogłasza po poddaniu się Japonii Aliantom niepodległość Wietnamu.

19-20.XII.1946

 Rozpoczęcie pierwszej wojny w Indochinach poprzez wyparcie wojsk Viet Minh z Hanoi przez siły francuskie.

27.II.1950

 Memorandum Narodowej Rady Bezpieczeństwa, przedstawiające zarys polityki USA, która ma zapobiec rozprzestrzenianiu się komunizmu w Azji południowo-wschodniej.

3.VIII.1950

 Zostaje powołana Grupa Doradcza Pomocy Wojskowej w Wietnamie. Jej zadaniem jest koordynowanie pomocą udzielaną Francji przez USA.

7.V.1954

 Po 55 dniach oblężenia pada Dien Bien Phu.

7.VII.1954

 Ngo Dinh Diem zostaje powołany na premiera Wietnamu.

20-21.VII.1954

 Układy genewskie przyznają niepodległość Laosowi, Kambodży i dzielą Wietnam

  

Koniec I wojny indochińskiej

 

8.IX.1954

 Powstanie SEATO (Organizacja Paktu Południowo Wschodniej Azji). Organizacja ta miała na celu ochronę regionu przed komunizmem.

9.X.1954

 Ostatni żołnierze francuscy opuszczają Hanoi.

26.X.1955

 Ngo Dinh Diem ogłasza się prezydentem Republiki Wietnamu (Południowego Wietnamu).

8.II.1962

 Powstanie Dowództwa Pomocy Wojskowej w Wietnamie (MACV).

30.I1.1964

 Gen. Nguyen Khanh przejmuje władzę w Sajgonie.

20.VI.1964

 Gem. William C. Westmoreland obejmuje dowództwo MACV w Sajgonie.

2 i 4.VIII.1964

 Incydenty w Zatoce Tonkińskiej.

7.VIII.1964

 Senat Stanów Zjednoczonych przyjmuje Rezolucję w sprawie Zatoki Tonkińskiej.

31.X.1964

 Atak partyzantów Viet Congu na amerykańską bazę lotniczą w Bien Hoa.

6.II.1965

 Viet Cong atakuje amerykańską bazę w Pleiku. Prezydent USA Lyndon B. Johnson zarządza naloty odwetowe.

2.III.1965

 Rozpoczęcie stałych bombardowań Wietnamu Północnego przez USA (kryptonim operacji: "Dudniący Grom").

8.III.1965

 Lądowanie amerykańskiej piechoty morskiej w Da Nang (pierwsi żołnierze jednostek bojowych w Wietnamie).

1.IV.1965

 Gen. Westmoreland przekonuje prezydenta Johnsona do zwiększenia poziomu sił amerykańskich w Wietnamie do 33 000 ludzi.

22.IV.1965

 Pierwsze starcie piechoty morskiej U.S.A. z partyzantami Viet Congu w Binh Thai.

24.IV.1965

 Prezydent Johnson oficjalnie ogłasza Wietnam "strefą wojenną" sił wojskowych U.S.A.

7.V.1965

 Do Bien Hoa przybywa 3500 żołnierzy 173 Brygady Powietrzno Desantowej.

10-13.VI.1965

 Bitwa pomiędzy amerykańskimi specjalnymi siłami lądowymi, marynarką, wietnamskimi najemnikami a Viet Congiem w Dong Xoai.

18.VI.1965

Premierem Wietnamu Południowego zostaje Nguyen Cao Ky.

1.VII.1965

Amerykańska piechota morska ląduje w Qui Nhon, w prowincji Binh Dinh.

28.VII.1965

Prezydent Johnson obiecuje zwiększyć liczebność wojsk amerykańskich w Wietnamie do 125000 żołnierzy.

29.VII.1965

1 Brygada 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej przybywa do Cam Ranh.

14.IX.1965

1 Dywizja Kawalerii Powietrznej przybywa do An Khe.

15-16.X.1965

Stosunkowo słabe protesty antywojenne odbywają się w ponad 40 miastach amerykańskich i w różnych stolicach zachodnioeuropejskich.

20.X.1965

Atak wojsk północno-wietnamskich na obóz sił specjalnych w Plei Me (Wyżyna Centralna).

14.XI.1965

1 Batalion & Pułku Kawalerii szturmuje LZ X-Ray w Dolinie Ia Drang.

27.XI.1965

Pentagon w 1966 roku chce dysponować w Wietnamie 400 000 armią

25.XII.1965

Prezydent Johnson zawiesza naloty na terytorium Wietnamu Północnego

25.I.1966  

Rozpoczęcie w II strefie taktycznej operacji Masher / White Wing

6-8.II.1966

Konferencja w Honolulu

9-11.III.1966

Zdobycie amerykańskiego obozu sił specjalnych w dolinie A Shau przez połączone siły północnowietnamskie i Viet Congu

4.IV.1966

Lotnictwo amerykańskie niszczy połączenia kolejowe pomiędzy Chinami a Wietnamem Północnym

12.IV.1966

Atak Viet Congu na lotnisko Tan Son Nhut.

23.IV.1966

Amerykańskie lotnictwo strąca nad terytorium Wietnamu Północnego dwa MiGi 17

15.V.1966

Nowe buddyjskie demonstracje po tym, jak premier Ky wysyła do Da Nang 1500 żołnierzy, którzy mają tam zaprowadzić porządek.

2.VI.1966

Rozpoczęcie drugiej fazy operacji El Paso w III strefie taktycznej

14.VI.1966

W Sajgonie wybuchają zamieszki antyrządowe

29.VI.1966

Naloty lotnictwa amerykańskiego w rejonie Hanoi i Hajfongu niszczą przypuszczalnie 50% zapasów paliwowych Wietnamu Północnego

18.VIII.1966

Bitwa o Long Tan w prowincji Phuoc Tuy

1.IX.1966

Prezydent Francji de Gaulle potępia politykę U.S.A. w Azji południowo-wschodniej i wzywa do wycofania sił amerykańskich z tego obszaru

1.IX.1966

W Wietnamie Południowym odbywają się wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego

14.IX.1966

Rozpoczęcie pierwszej fazy operacji Attleboro (III strefa taktyczna)

22.IX.1966

Rozpoczęcie bitwy o Nui Cay Tre ("Pasmo Muttera") - trwa do 4.X.66

23.IX.1966

MACV obwieszcza użycie defoliantów do niszczenia obszarów dżungli wietnamskiej

24-25.X.1966

Konferencja przywódców państw sprzymierzonych w Manili (U.S.A., Australia, Nowa Zelandia, Korea Południowa, Wietnam Południowy, Filipiny)

25.X.1966

Marynarka U.S.A. rozpoczyna ostrzał artyleryjski wybrzeża Wietnamu Północnego po otwarciu ognia przez wietnamskie działa nabrzeżne.

3-5.XI.1966

Druga faza operacji Attleboro

2.XII.1966

Amerykańskie lotnictwo atakuje magazyny paliwa i pozycje obrony przeciwlotniczej w pobliżu Hanoi.

2.I.1967

Operacja lotnicza Bolo

8-25.I.1967

Operacja Cedar Falls - atak na Żelazny Trójkąt

22.II.1967

Rozpoczęcie operacji Junction City

10-11.III.1967

Bombardowanie przez samoloty amerykańskie kompleksu przemysłowego Thai Nguyen, na północ od Hanoi.

20-21.III.1967

Konferencja przywódców amerykańskich i południowowietnamskich w Guam.

2.IV.1967

Wybory lokalne na szczeblu wiosek, organizowane na terenie Wietnamu Południowego.

7.IV.1967

Sekretarz obrony McNamara ogłasza zamiar budowy ufortyfikowanej bariery wzdłuż części strefy zdemilitaryzowanej.

15.IV.1967

Masowe demonstracje antywojenne w Nowym Jorku i San Francisco.

2-10.V.1967

"Międzynarodowy Trybunał" utworzony przez działaczy antywojennych w Sztokholmie, oskarża U.S.A. o zbrodnie wojenne w Wietnamie.

30.VI.1967

Rada Sił Zbrojnych Wietnamu Południowego wysuwa kandydaturę Nguyen Van Thieu na prezydenta w zbliżających się wyborach. Kandydatem na wiceprezydenta zostaje  Nguyen Cao Ky.

2-14.VII.1967

Amerykańska Piechota Morska nawiązuje walkę z 90 Pułkiem Armii Wietnamu Północnego w Con Thien.

11-14.VIII.1967

Nasilenie bombardowań Wietnamu Północnego.

3.IX.1967

Nguyen Van Thieu zostaje wybrany na prezydenta Wietnamu Południowego, a Nguyen Cao Ky wiceprezydentem. Wybór ten prowadzi do demonstracji w Sajgonie zarzucających sfałszowanie wyborów.

15.IX.1967

Bitwa o rzekę Rach Ba Rai (Delta Mekongu).

21.IX1967

Do Sajgonu przybywają pierwsze oddziały bojowe z Tajlandii.

21-23.X.1967

Wielkie antywojenne demonstracje w Waszyngtonie.

25-30.X.1967

Lotnictwo amerykańskie prowadzi ataki na cele w rejonie Hanoi i Hajfongu.

3-22.XI.1967

Bitwa o Dak To w prowincji Kontum.

29.X.1967

McNamara rezygnuje ze stanowiska sekretarza obrony po rozbieżnościach pomiędzy nim a prezydentem w kwestii bombardowań Północy.

4-8.XII.1967

W całych Stanach Zjednoczonych odbywają się demonstracje pod hasłem "Tydzień Sprzeciwu Wobec Poborowi Wojskowemu".

21.I.1968

Atak rakietowy armii północnowietnamskiej na amerykańską bazę marynarki wojennej w Khe Sang.

30.I.1968

Rozpoczęcie ofensywy "Tet".

10.II.1968

Po ciężkich walkach większość oddziałów komunistycznych biorących udział w ofensywie „Tet” zostaje zniszczona.

24.II.1968

Siły sprzymierzone odbijają Pałac Cesarski w Hue, zdobyty przez armię północnowietnamską w czasie ofensywy „Tet”.

16.III.1968

Masakra w My Lai: żołnierze 1 Batalionu 20 Pułku Piechoty zabijają ponad 300 osób cywilnych.

31.III.1968

Prezydent Johnson ogłasza koniec bombardowań Wietnamu Północnego poza 20 równoleżnikiem.

11.IV.1968

Sekretarz obrony Clifford powołuje 24500 rezerwistów i ustala nowy pułap ilości wojsk amerykańskich w Wietnamie na 549500.

19.IV -17.V.1968

Ofensywa amerykańsko – południowowietnamska w dolinie A Shau (operacja Delaware, Lam Son 216).

5.V – 4.VI.1968

Siły armii północnowietnamskiej i Viet Congu atakują wiele obiektów na terenie Wietnamu Południowego – „Mini Tet”.

11.V.1968

W Paryżu rozpoczynają się formalne negocjacje pomiędzy USA a przedstawicielami Wietnamu Północnego.

5.VI.1968

Senator Robert Kennedy zostaje zastrzelony.

10.Vi.1968

Gen. William C. Westmoreland przekazuje dowodzenie MACV gen. Creightonowi W. Abramsowi.

19.VI.1968

Prezydent Thieu podpisuje rozporządzenie o powszechnej mobilizacji. Służbie wojskowej mają podlegać mężczyźni pomiędzy 16 a 50 rokiem życia.

9-14.X.1968

Hanoi daje do zrozumienia, że nie będzie sprzeciwiać się udziałowi Wietnamu Południowego w rozmowach pokojowych, jeżeli USA zaprzestaną bombardowań Północy.

31.X.1968

Prezydent Johnson oznajmia, że operacja Dudniący Grom zostanie oficjalnie zakończona 1 listopada o godz. 8.00 czasu waszyngtońskiego.

5.XI.1968

Nowym prezydentem USA zostaje Richard. M. Nixon

22.I – 18.III.1969

Operacja Dewey Canyon w dolinie Da Krong.

25.I.1969

Rozpoczyna się pierwsza sesja plenarna paryskich rozmów pokojowych.

22.II1969

Siły komunistyczne atakują Sajgon i wiele innych celów w Ofensywie Post-Tet.

18.III.1969

Bombowce B-52 uderzają w komunistyczne miejsce azylu we wschodniej Kambodży: początek tajnych bombardowań o kryptonimie „Menu”.

19.III.1969

Sekretarza obrony USA Melvin Laird prosi Kongres o 156 milionów dolarów na „wietnamizację”.

20.V.1969

Senator Edward Kennedy oskarża koła wojskowe w Wietnamie o prowadzenie „bezsensownej i nieodpowiedzialnej” taktyki w Dong Ap Bia.

8.VI.1969

Spotkanie na Midway prezydenta Nixona i Thieu, podczas którego prezydent USA oznajmia, że do końca sierpnia zostanie wycofane z Wietnamu 25000 żołnierzy.

7.VII.1969

Batalion 9 Dywizji Piechoty USA jest pierwszą jednostką wycofaną z Wietnamu.

4.VIII.1969

Dr Kissinger prowadzi w Paryżu prywatne rozmowy z wysłannikiem Hanoi Xuan Tuy,em w celu przyśpieszenia negocjacji pokojowych.

3.IX.1969

W Hanoi umiera prezydent Ho Szi Min. Jego miejsce zajmuje „zbiorowe kierownictwo”.

16.IX.1969

Prezydent Nixon ogłasza drugą turę wycofywania sił amerykańskich z Wietnamu Południowego (35000 żołnierzy).

30.IX.1969

Zapowiedź wycofania 6000 żołnierzy amerykańskich z Tajlandii do 10 lipca 1970 roku.

15.XII.1969

Prezydent Nixon ogłasza trzecią turę wycofywania sił amerykańskich z Wietnamu Południowego (50000 żołnierzy do końca kwietnia 1970 roku).

18.III.1970

Książe Sihanouk zostaje pozbawiony władzy w Kambodży przez Lon Nola.

29.IV - 30.VI 1970

Wypady na obszar wschodniej Kambodży ("Dziób Papugi", "Haczyk do wędki" armii południowowietnamskiej i amerykańskiej, dają początek demonstracjom w USA.

4.V.1970

Ginie 4 studentów od kul Gwardii Narodowej podczas demonstracji antywojenne w Kent State, Ohio .

24.VI.1970

Senat USA odwołuje Rezolucję w sprawie Incydentu w Zatoce Tonkińskiej z 1964 roku.

30.I. - 7.II.1971

Siły amerykańskie prowadzą Operację Dewey Canyon II mającą na celu oczyszczenie drogi nr 9 do granicy laotańskiej.

19 - 26.IV.1971

Demonstracje w Waszyngtonie przeprowadza Organizacja Weteranów Wojny Wietnamskiej.

18.VIII.19

Rządy Australii i Nowej Zelandii postanawiają wycofać swe siły z Wietnamu do końca 1971 roku.

12.XI.1971

Prezydent Nixon zapowiada wycofanie kolejnych 45 000 żołnierzy amerykańskich.

12.II.1972

Prezydent Nixon rozpoczyna oficjalną wizytę w Chinach.

30.III - 1.IV.1972

Rozpoczęcie pierwszej ofensywy armii północnowietnamskiej.

5.IV.1972

Armia północnowietnamska otwiera drugą ofensywę z terenu Kambodży na prowincję Binh Long.

8.IV.1972

Rozpoczyna się trzecia ofensywa armii północnowietnamskiej z terenu Laosu i Kambodży w kierunku Wyżyny Centralnej. Miasto An Loc w prowincji Bing Long zostaje okrążone.

8.V.1972

Prezydent Nixon wydaje rozkaz zaminowania portów północnowietnamskich i zwiększenia bombardowań celów związanych z operacją Linebacker.

13.V.1972

Samoloty F-4 Phantom korzystają z bomb naprowadzanych laserem, aby zniszczyć most Thanh Hoa w Wietnamie Północnym.

20.V.1972

Spotkanie na szczycie w Moskwie pomiędzy prezydentem Nixonem a pierwszym sekretarzem Leonidem Breżniewem.

28.VI.1972

Armia Południowowietnamska wspierana przez lotnictwo i marynarkę USA rozpoczyna kontrofensywę w prowincji Quang Tri.

11.VII.1972

Koniec oblężenia An Loc - armia północnowietnamska wycofuje się.

8 - 9.X.1972

W Paryżu następuje przełom w negocjacjach pokojowych.

7.XI.1972

Richard Nixon ponownie zostaje wybrany na stanowisko prezydenta USA.

18 - 30.XII.1972

Z powodu braku ustaleń pokojowych prezydent Nixon dopuszcza użycia bombowców B-52 w rejonie Hanoi i Hajfongu w ramach operacji Linebacker II.

27.I.1973

USA, Wietnam Południowy, Wietnam Północny i Viet Cong podpisują "Układ kończący wojnę i przywracający pokój w Wietnamie".

Ogłoszenie przez sekretarza obrony Melvin Lairda końca poboru od wojska w Stanach Zjednoczonych.

4.VI.1973

Senat USA przyjmuje ustawę blokującą finansowanie wszelkich działań militarnych Stanów Zjednoczonych w Indochinach.

9.VIII.1974

Pichard Nixon rezygnuje z funkcji prezydenta.

11.III. - 1.IV.1975

Armia północnowietnamska zajmuje Ban Me Thuot stolicę prowincji Darlac na Wyżynie Centralnej.

25 - 29.III.1975

Hue i Da Nang zostają zajęte przez wojska północnowietnamskie.

8 - 18.IV.1975

Siły północnowietnamskie postępują na południe w kierunku Sajgonu.

18 Dywizja armii południowowietnamskiej walczy o Xuan Loc, lecz nie jest w stanie utrzymać miasta.

12 - 16.IV.1975

Phnom Penh poddaje się Czerwonym Khmerom - władzę przejmuje ich lider, Pol Pot.

21.IV.1975

Nguyen Van Thieu stępuje ze stanowiska prezydenta Wietnamu Południowego i ucieka.

28.IV.1975

Prezydentem Wietnamu Południowego zostaje wyznaczony Gen. Duong Van Minh.

29 - 30.IV.1975

Operacja Frequent Wind: Stany Zjednoczone ewakuują śmigłowcami z Sajgonu około 8000 osób.

30.IV.1975

Sajgon poddaje się komunistom.

 

Koniec II wojny indochińskiej

12 - 15.V.1975

Incydent ze statkiem Mayaguez: amerykańska piechota morska zostaje wysłana na ratunek załodze statku towarowego zajętego przez Czerwonych Khmerów w zatoce Syjamskiej.

21.I.1977

Prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter udziela amnestii większości uchylających się od służby wojskowej w czasie wojny wietnamskiej.

25.XII.1978

Wietnamska inwazja na Kambodżę.

7.I.1979

Upada Phnom Pen - Pol Pot zostaje obalony.

17.II. - 5.III.1979

Chińskie ataki na północne terytoria Wietnamu.

22.VII.1979

Wietnam ogłasza zwycięstwo nad Pol Potem i Czerwonymi Khmerami w Kambodży.

9.III.1980

Chiny przyrzekają pomoc partyzantce Czerwonych Khmerów w ich walce z Wietnamczykami.

13.XI.1982

Odsłonięcie w Waszyngtonie pomnika poświęconego żołnierzom amerykańskim, poległym i zaginionym w czasie wojny wietnamskiej.

14.I.1985

Hun Sen zostaje wybrany premierem Kambodży. Wyboru dokonuje popierane przez Wietnam Zgromadzenie Narodowe.

2.V.1988

Wietnam obwieszcza, że do końca 1985 roku wycofa z Kambodży 501 000 żołnierzy, zostawiając na miejscu jeszcze 50 000,

5.IV.1989

Wietnam obwieszcza, że do końca września 1989 roku wycofa wszystkie pozostające wojska w Kambodży.

30.IX.1989

Wycofanie wojsk wietnamskich z Kambodży zostaje zakończone.

Na północnym zachodzie rozpoczyna się ofensywa Czerwonych Khmerów.

7.I.1990

Czerwoni Khmerzy zagrażają miastu Battambang w północno-zachodniej Kambodży.